opleiding advanced pen water diver

Advanced Diver

De IDD Advanced Diver opleiding is het logische vervolg op de opleiding tot Open Water Diver. Deze opleiding is bedoeld om met een aantal aspecten van de duiksport nader kennis te maken en de duiktechnische vaardigheden naar een hoger niveau te brengen.

Ook deze opleiding wordt gegeven volgens dezelfde modulaire opzet als de basisopleiding(en) en bestaat uit theorielessen en buitenwaterduiken.

Het grootste gedeelte van deze opleiding zal besteed worden aan:

 • Nachtduiken en duiken bij verminderd zicht.
 • Diepduiken.
 • Geassisteerde noodopstijgingen.
 • Natuurlijke en kompasnavigatie.
 • Opsporen en bergen.

Naast deze kennis wordt er tijdens de theoriemodules ook nog extra kennis aangereikt over de volgende onderwerpen:

 • Hypothermie en Hyperthermie.
 • Getijden en Stromingen
 • Drijfvermogen en Veiligheidsaspecten.
 • Duikmaterialen en Hygiëne.

De behandeling van deze onderwerpen is bedoeld als uitbreiding op de basisopleiding alsmede om een indruk te krijgen van de diversiteit van specialisatie opleidingen (specialty’s). Het zwaartepunt van deze opleiding ligt op de praktische vaardigheden.

De IDD Advanced Diver opleiding is een echte “doe” opleiding, waarin het maken van duiken voorop staat. Op deze manier vergroot je de duikvaardigheden en maak je tegelijkertijd kennis met andere aspecten van de duiksport.

Voorvereisten:

 • Minimum leeftijd 15 jaar.
 • In het bezit zijn van het brevet (Junior) Open Water Diver brevet.
 • Minimaal 8 gelogde duiken gemaakt na het behalen van het brevet (Junior) Open Water Diver.
 • Geldig medisch keuringsbewijs.
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd).

Cursus inhoud:

 • De theoriemodules natuurlijke- en kompasnavigatie, nachtduiken en duiken bij verminderd zicht, diepduiken en opsporing & berging.
 • De Open Water Diver modules, gecontroleerde opstijgingen (stabilizing jacket), natuurlijke- en kompasnavigatie, nachtduiken en duiken bij verminderd zicht, diepduiken, opsporing & berging.

Kosten:

 • De kosten van deze opleiding bedragen € 300,00
 • Inclusief Advanced Diver pakket
 • Exclusief gebruik duikmaterialen en eventuele entrees