opleiding_assistant_instructor

Assistant Instructor

De opleiding tot IDD Assistant Instructor heeft tot doel de kennis en vaardigheden van de Divemaster nog verder te vergroten. Er zal uitgebreid aandacht worden besteed aan het verder verbreden van de didactische- en praktische vaardigheden.

Tevens ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je cursisten en mededuikers. Als IDD Assistent Instructor moet je de uitstraling van een professional hebben. Je persoonlijke enthousiasme, je presentatie en je gedrag moeten op een hoog niveau staan om te kunnen voldoen aan de gewenste standaard.

Als gebrevetteerd IDD Assistant Instructor kun je leiding geven en assisteren bij duikactiviteiten op duikscholen, duikresorts en live-aboards.

Aan het eind van deze cursus zal je in staat zijn die kennis, inzet en vaardigheden, alsmede de attituden (houdingen) verschaffen, die nodig zijn om als een IDD Assistant Instructor binnen duikscholen, duikresorts en live-aboards te functioneren. Je eigen kennis en ervaring zal zijn opgefrist en uitgebreid en je plezier in duiken maar ook je zelfvertrouwen zullen zijn toegenomen.

Voorvereisten:

  • In het bezit van een Divemaster brevet
  • Minimum leeftijd 18 jaar.
  • Minimaal 80 geregistreerde duiken (geen opleidingsduiken!).
  • Geldig medische verklaring (advies medisch onderzoek!!).
  • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid.
  • Minimaal 6 maanden in het bezit van het Open Water brevet.

Cursus inhoud:

  • Het verzorgen van theoriemodules, zwembad/beschut buitenwater modules, en buitenwater modules.

De IDD Assistent Instructor in opleiding moet zelfstandig, onder directe supervisie van een IDD Instructor, een complete (alle theorie, zwembad/beschut buitenwater en buitenwater modules) Open Water Diver, Advanced Diver en een Rescue Diver cursus verzorgen.

Kosten:

  • De kosten van deze opleiding bedragen € 450,-
  • Exclusief gebruik duikmaterialen en eventuele entrees