Medical Trained

Bij verschillende duikopleidingen van duikschool Aquarius Diving, zoals Rescue Diver, heb je een IDD Medical Trained brevet nodig. Dit brevet is bedoeld voor iedereen (zowel duikers als niet-duikers) die opgeleid wil worden in eerste hulp en reanimatie.

In deze cursus zal o.a. uitgebreid aandacht worden besteed aan kennis van de volgende onderwerpen:

 • Kennis van het menselijk lichaam
 • Eerste onderzoek
 • EHBO en uitwendige hartreanimatie
 • Breuken en kneuzingen
 • Tweede onderzoek
 • Transporttechnieken
 • Vergiftigingen
 • Onderkoeling en oververhitting
 • Beroerte
 • Suikerziekte
 • Epilepsie
 • Verbandmiddelen
 • Zuurstof en zuurstofapparatuur

De cursus Medical Trained houdt zich bezig met primaire eerstehulpverlening en de daarmee samenhangende prioriteiten in noodgevallen.

In deze cursus gaan we in op primaire- en secundaire duikziekten, over het ontstaan van wateraandoeningen, de eerste hulpverlening, maar zeker niet onbelangrijk het voorkomen van duikziektes waartoe bijna duikongevallen of duikongevallen kunnen leiden.

Na deze cursus zal je over voldoende kennis beschikken om in geval van bijvoorbeeld een hartstilstand of ongeval, op vakkundige wijze eerste hulp te kunnen verlenen. Natuurlijk wordt er gedurende de cursus ook uitgebreid stil gestaan bij het vermijden van ongevallen onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. Na het met goed gevolg afronden van de cursus ontvang je een door de Nederlandse ARBO-wetgeving erkend certificaat.

Voorvereisten:

 • Geen duikbrevet noodzakelijk.
 • Minimum leeftijd 12 jaar.
 • Bij minderjarigheid: Goedkeuring door ouders/voogd.

Cursus inhoud:

 • Deze cursus bestaat uit 7 modules.

Kosten:

 • De kosten van deze opleiding bedragen € 149,-
 • Inclusief Medical Trained pakket
 • Exclusief gebruik duikmaterialen en eventuele entrees